Một số hình ảnh cảnh quan nhà trường

Trường THCS Minh Đức quan tâm đến cảnh quan trường lớp theo hương thân thiện