KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11/2017

 

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10/2017.

A. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường gắn với kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

2. Tổ chức cho HS dự thi các cuộc thi TDTT cấp cụm, cấp huyện, cấp tỉnh ( Môn bơi)

3. Sinh hoạt chuyên môn cụm huyên. Dự giờ giáo viên giỏi cấp tỉnh

4. Thi TDTT Cấp huyên các môn đá cầu ,bóng chuyền, điền kinh

5. Luyện tập, bồi dưỡng các môn văn hóa và TDTTdự cấp tỉnh

6.Kiểm tra toàn diện và chuyên đề theo kế hoạch.

7. Xây dựng các quy chế làm việc; quy tắc ứng xử của CB, GV, NV nhà trường.

8. Xây dựng trường xanh , sạch, thân thiên- Trang trí lớp học

9. Tham gia dự thi : Tuyên truyền giớ thiệu sách và đôi bờ Sông Thương

10. Tham dự kiểm tra kiến thức giáo viên

B. Các nhiệm vụ khác được triển khai thực hiện theo kế hoạch:

I. Hoạt động chuyên môn.

- 100% GV tham gia thi GVG cấp trường.

- HS dự thi các môn TDTT cấp huyện: Đá cầu :6 giải+ Điền kinh 6 giải +Bóng chuyền 01 giải

- Chỉ đạo GV các môn dự sinh hoạt cụm chuyên môn lần 1.

*Tổng số giờ đã dự:

+ BGH: 16 ( Giỏi: 11 ; Khá: 4 ;TB:1 ; Yếu: 0)

*Tổng số giờ dạy ứng dụng CNTT: 145

* Số chuyên đề đã triển khai trong tháng: 01( Đổi mới phương pháp dạy học )

II. Công tác chủ nhiệm và công tác Hội cha mẹ học sinh

- Họp ban đại diện cha mẹ học sinh

- Hướng dẫn học sinh, phụ huynh làm hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập theo chính sách:

- Lập kế hoạch dự thu chi các khoản thu phục vụ người học và khoản thu thỏa thuận để trình ủy ban nhân dân xã và phòng giáo dục

III.Công tác CSVC; Tài chính.

- Kiểm tra CSVC các lớp học, phòng chức năng: Một số lớp còn hiện tượng vẽ bẩn cuối phòng học, phòng nghe nhìn vệ sinh chưa sạch sẽ.

- Hoàn thành báo cáo tài chính quý 3, rà soát kinh phí cuối năm.

IV.Công tác tổ chức cán bộ; Bồi dưỡng đội ngũ; Kiểm tra nội bộ

- Đồng chí Ngô Ngọc Mai chuyển công tác về THCS Thân Nhân Trung

- Kiểm tra toàn diện và chuyên đề theo kế hoạch:

V.Hoạt động công đoàn:

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20-10.

- Động viên kịp thời GV dự thi GVG cấp trường.

- Phát động ủng hộ đồng bào bị thiên tai và người nghèo. Mua tăm ủng hộ người mù

- Tham gia giải bòng chuyền hơi công đoàn

VI.Công tác Đoàn, Đội.

- Củng cố và duy trì các nền nếp theo kế hoạch khá tốt.

- Tham gia dự thi Giới thiệu sách đạt giải ba cấp huyện

- Tham gia hội thi đôi bờ sông Thương đạt giải nhất cấp huyện

- Quan tâm giáo dục HS cá biệt . Phát động học sinh mua tăn tre ủng hộ người mù

VII.Công tác thư viện- đồ dùng.

- Theo dõi và đôn đốc GV sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học đúng quy định, hiệu quả.

- Kiểm tra, sắp xếp lại các hồ sơ học bạ, bằng cấp của nhiều năm trước còn tồn đọng.

- Cung ứng tài liệu an toàn giao thông, Truyền thông hộ gia đình, ( tài liệu bắt buộc ) Lịch sử Đảng Bộ Việt Yên cho học sinh

VIII.Các hoạt động khác:

- Tổ chức khai mạc hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời" ( Điểm toàn huyện)

- Tập huấn an troàn giao thông.

- Đã xây dựng các quy chế làm việc; quy tắc ứng xử của CB, GV, NV nhà trường thông qua hội đồng nhà trường.

- Tổ chức tiêm phòng cho học sinh nữ khối 9

 

PHẦN II

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11/2017

A. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017.

2. Xây dựng và thông qua Quy chế thi đua nội bộ năm 2017-2018

3. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ HS xây dựng và thông qua Quy chế hoạt động của Ban đại diện cha mẹ HS; Kế hoạch làm việc của nhà trường với Ban đại diện cha mẹ HS.

4. Tham gia các kỳ thi TDTT Cấp tỉnh ( (Bóng chuyền, điền kinh- Đá cầu)

5. Tổ chức khám bệnh miễn phí cho 100% học sinh.

6. Tổ chức cho giáo viên dự giờ các tiết thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

7.Kiểm tra toàn diện và chuyên đề theo kế hoạch.

8. Phổ biến tuyên truyên cho phụ huynh tham gia 100% bảo hiểm y tế cho học sinh

9.Phổ biến văn bản của SGD về chấn chỉnh hoạt động dạy thêm học thêm.

B. Nhiệm vụ cụ thể:

I. Hoạt động chuyên môn:

- Tăng cường chất lượng các giờ dạy trên lớp.

- BGH, TT tăng cường dự giờ kiểm tra đột xuất GV.

- Lấy thông tin phản hồi từ phía HS- PH về chất lượng dạy học của GV trên lớp.

- Tăng cường bồi dưỡng HSG.Khảo sát HS giỏi cấp trường

- Dự thi TDTT cấp tỉnh

II. Công tác chủ nhiệm và công tác Hội cha mẹ học sinh

- GVCN quan tâm nền nếp lớp CN, những HS có biểu hiện vi phạm nội quy kỷ luật thường xuyên.

- Yêu cầu GVCN đến thăm ½ số gia đình HS trong lớp/1 học kỳ ( tăng cường sử dụng sổliên lạc điện tử )

- Hoàn thành quyết toán các khoản thu kỳ 1.

III.Công tác CSVC; Tài chính.

- Hoàn thành báo cáo 3 công khai theo công văn chỉ đạo của SGD

IV.Công tác tổ chức cán bộ; Bồi dưỡng đội ngũ; Kiểm tra nội bộ

- Kiểm tra toàn diện

+ Hoàng Thị Vân Anh ( Đ)

+ Đoàn Thị Việt

- Kiểm tra chuyên đề : Theo kế hoạch

V.Hoạt động công đoàn:

- Phối hợp với nhà trường tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam.

- Phát động làm đồ dùng đợt 1.

VI.Công tác Đoàn, Đội.

- Phát động thi đua HS chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam: Thi đua hoc điểm tốt( Kết thúc vào 20/11),Thi lớp học thân thiện .Thi văn nghệ

VII.Công tác thư viện- đồ dùng.

- Cán bộ thư viện phải tích cực tuyên truyền cho CBGV đọc sách, khai thác các thông tin,

VIII.Các hoạt động khác:

- Phối hợp với trạm y tế tổ chức khám bệnh miễn phí cho 100% HS.

- Tham mưu với UBND xã tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2017.

- Phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2017

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Tô Phương Lan

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 1
Tháng 07 : 16
Năm 2020 : 298